360° LÖSNINGAR

VI ÄR ENGAGERADE OCH TÄNKER FRAMÅT

Tack vare synergin och samarbetet mellan företagen inom Exmet Grupp kan vi erbjuda kunderna 360° lösningar. Nedan finns några exempel på hur företagen inom Exmet Grupp har kunnat bidra till stora byggobjekt.

LAGERBYGGNAD

 • Exmet RSE – ready-cage-armeringskorgar, armeringsnät och byglar för golvet
 • Exmet PA – ankarbultar, fästplåtar
 • Exmet OÜ – 4000 ton råmaterial
 • Exmet Services – bärande stålkonstruktioner och monteringsarbeten

 

BROKONSTRUKTION

 • Exmet RSE – grundkonstruktion inklusive rak armering och byglar
 • Exmet Services – svetsade bärande brokonstruktioner
 • Exmet OÜ – 3000 t råmaterial
 • Exmet PA – fästplåtar

VINDKRAFTVERK

 • Exmet RSE – specialtillverkat radiellt bockat armeringsstål
 • Exmet OÜ – 150 t råmaterial
 • Exmet Services – plåtdetaljer eller svetsade detaljer

LAGERBYGGNAD

 • Exmet RSE – ready-cage-armeringskorgar, armeringsnät och byglar för golvet
 • Exmet PA – ankarbultar, fästplåtar
 • Exmet OÜ – 4000 ton råmaterial
 • Exmet Services – bärande stålkonstruktioner och monteringsarbeten

BROKONSTRUKTION

 • Exmet RSE – grundkonstruktion inklusive rak armering och byglar
 • Exmet Services – svetsade bärande brokonstruktioner
 • Exmet OÜ – 3000 t råmaterial
 • Exmet PA – fästplåtar

VINDKRAFTVERK

 • Exmet RSE – specialtillverkat radiellt bockat armeringsstål
 • Exmet OÜ – 150 t råmaterial
 • Exmet Services – plåtdetaljer eller svetsade detaljer