EXMET GRUPP

VÅR HISTORIK

De fyra företagen inom Exmet Grupp var toppaktörer inom sin respektive bransch redan innan koncernen bildades och är det än idag. Koncernbildningen gav oss möjligheten att erbjuda estniska företag inom byggbranschen och metallindustrin den mest komplexa tjänsten på marknaden, med det bredaste spektrumet.

Exmet är ett samarbetsinriktat och innovativt serviceföretag som investerar i den modernaste tekniken, med hänsyn till branschens behov och trender som en helhet. Kunderna förväntar sig att vi har den bredaste insikten i deras problem, och detta ska ta uttryck i det som vi erbjuder. På så sätt vidareutvecklar vi ständigt våra färdigheter, vår tjänst och vår kundservice för att skapa större mervärde och bättre konkurrensfördelar åt kunderna.

Exmet Grupp är inte summan av specialistföretagens kunskaper och färdigheter – vi kan göra så mycket mer.

ANSTÄLLDA
1 +
FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT
1 +
NÖJDA KUNDER
1 +

Företagen inom Exmet Grupp har perfekt logistiskt läge vilket ger en fördel vid transport av varor.

Vi kan erbjuda väg-, sjö- och järnvägstransport av våra produkter.

exmeti tootmishoone, exmet servicesi tootmishoone, servicesi tootmishoone, exmet

Vi har 70 000 m² produktions- och lagerutrymme, vilket möjliggör väderskyddad förvaring av över 30 000 ton profiler, plåt och armeringsjärn. Detta inkluderar totalt över 1400 olika stålprodukter, som alltid är tillgängliga.

Det breda produktsortimentet omfattar metallindustrins alla behov av råmaterial och byggbranschens behov av ståldetaljer och armering.

Vårt mål är att vara den snabbaste och pålitligaste leverantören inom vår bransch. Vi kan erbjuda leverans till arbetsdagen efter ordern i Estland och närmarknaderna.

Vi är alltid lagom nära kunderna för att kunna erbjuda snabba leveranser i tid enligt ett schema som passar kunden.

Företagen inom Exmet Grupp har perfekt logistiskt läge vilket ger en fördel vid transport av varor.

Vi kan erbjuda väg-, sjö- och järnvägstransport av våra produkter.

production facility, steel production, exmeti tootmishoone, exmet servicesi tootmishoone, servicesi tootmishoone, exmet

Vi har 70 000 m² produktions- och lagerutrymme, vilket möjliggör väderskyddad förvaring av över 30 000 ton profiler, plåt och armeringsjärn. Detta inkluderar totalt över 1400 olika stålprodukter, som alltid är tillgängliga.

Det breda produktsortimentet omfattar metallindustrins alla behov av råmaterial och byggbranschens behov av ståldetaljer och armering.

Vårt mål är att vara den snabbaste och pålitligaste leverantören inom vår bransch. Vi kan erbjuda leverans till arbetsdagen efter ordern i Estland och närmarknaderna.

Vi är alltid lagom nära kunderna för att kunna erbjuda snabba leveranser i tid enligt ett schema som passar kunden.

KOM MED PÅ EN VIDEOTUR PÅ EXMET

IDAG OCH IMORGON – VÅRA STÅLFASTA PRINCIPER

MISSION

Vår mission är att höja stålets värde och ge det fler möjligheter genom att erbjuda kunderna konkurrensfördelar och utmärkt service.

VISION

Vi fungerar lika mycket som ett serviceföretag som ett produktionsföretag. Vår vision är att göra inköp av stål till en lika positiv upplevelse som köp av produkter av ens favoritmärke.

VÄRDEN

Våra värden är gästvänlighet, samarbetsberedskap, ett systemiskt tillvägagångssätt och en bred syn.

TILLVÄXTEN AV EXMET GRUPP GENOM ÅREN

NYCKELTALEN TALAR FÖR SIG OCH FÖR OSS ALLA

BESLUT FÖR BÄTTRE IMORGON IDAG

Exmet Grupp bryr sig om hållbarheten vad gäller både naturen och den sociala miljön. Vi minskar ständigt det ekologiska fotavtrycket av vår tillverkning och stödjer unga talanger vars verksamhet tilltalar både oss och det estniska samhället i allmänhet.